Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten er en veileder og læringsarena som tilrettelegger for å bygge kompetanse på god og troverdig kommunikasjon

Grønnvaskingsplakaten

10 prinsipper for god bærekraftskommunikasjon

Vær varsom med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva man har gjort eller skal gjøre. Unngå også glansbilder av ren natur, grønne blader, vindmøller i solnedgang eller lykkelige arbeidere for å fremstå mer bærekraftig. Ikke tilpass resultater fra tester og undersøkelser til egen fordel.

Selskaper som fortsetter som før, men med en markeds- og kommunikasjonsstrategi som fokuserer på bærekraft, vil nesten alltid være grønnvaskere. Sørg for en helhetlig tilnærming til bærekraft i virksomheten.

Det er fint å heise prideflagg, markere kvinnedagen, gå med bærekraftmål-pin på jakkeslaget eller dele #blacklivesmatter på Instagram, men det blir veldig hult om bærekraftsarbeidet stopper der.

Innrøm det heller om man er en del av problemet, og vær tydelig på hva man vil gjøre for å bli bedre. Dersom man har en god plan og tydelige mål er det fint å fortelle om det. Folk flest heier på de som gjør så godt de kan.

Det hjelper lite om fem prosent av en klærne til en kjede er “bærekraftig” om de resterende 95 prosentene er skadelig for klima, miljø og mennesker. Da bør det i fall foreligge konkrete planer om å endre dette størrelsesforholdet drastisk, og markedsaktivitetene må være en del av denne strategien.

Virksomheter som tar bærekraft på alvor jobber hardt med å redusere egne utslipp og avtrykk først.

Bruk av etablerte merkeordninger gjør det lettere for både folk og virksomheter å ta riktige valg. Merker som kan gi et feilaktig inntrykk av en tredjepartssertifisering bør ikke brukes.

Nesten all produksjon av varer og tjenester har en eller annen påvirkning på klima, miljø, natur og mennesker. Hvis man ikke kan vise til konkrete tall og resultater som beviser at man er “bedre”, bør man la være.

De viktigste målene er de som er tettest på kjernedriften. Dersom en bedrift har en verdikjede med store miljøutslipp eller alvorlige brudd på arbeidernes rettigheter andre steder i verden, blir det tynt om bærekraftsarbeidet kun handler om likestilling her hjemme.

Det er både bra og viktig å støtte en god sak, men donasjoner og sponsorater blir ofte enkle løsninger som frarøver muligheten til å etablere gode holdninger og kultur for bærekraft på arbeidsplassen. Det er langt vanskeligere selv å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom egen kjernedrift og verdikjede.

Analyser din tekst med vår nye AI-tjeneste

Sjekk om din tekst har høy risiko for grønnvasking med vårt analyseverktøy (prototype). Vi sjekker teksten opp mot kriteriene 1, 4, 8 og 10 i Grønnvaskingsplakaten, og gir deg tips til hvordan teksten kan forbedres.

Analyser din tekst

Vi vil engasjere

Skift håper plattformen kan bidra til at man lager konkrete handlingsplaner, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Lytt til vår nye podkast Gull og grønne skoger

Gull og grønne skoger er vår nye podkast om bærekraft, markedsføring, kommunikasjon og samfunnsansvar, laget i samarbeid med Kampanje og programleder Petter Gulli.

Lytt til Gull og grønne skoger

Bli med i fellesskapet!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for god bærekraftskommunikasjon?

Signer nå