Om plakaten

Grønnvaskingsplakaten er ikke bare en veileder, men et felleskap.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker. Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Denne plakaten skal være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Signerende bedrifter samles flere ganger i året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter.

Det startet med en et debattinnlegg i Finansavisen. Fem “bærekraftsaktivister” som alle jobber profesjonelt med bærekraft hadde fått nok av at store bedrifter kastet rundt seg med ord som grønn og bærekraftig uten å ha belegg for påstandene de kommer med. Deretter tok Ida Hatlebrekke i Looping, Silje Bareksten i 3 Norske og Petter Gulli i 12YEARS kontakt med Skift som sammen med initiativtakerne og Miljøstiftelsen Zero utarbeidet et forslag til plakat som så ble sendt til WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender for innspill. Forbrukertilsynet har også gitt verdifulle innspill underveis.

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter vår definisjon driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.

Plakaten er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes “Sunn fornuft” og pressens “Vær varsom” plakater. Vi oppfordrer alle norske virksomheter til å signere plakaten, og gjøre sitt ytterste til å følge prinsippene i den.

Ta den opp på styremøtet, i ledergruppa og sørg for at alle som jobber med markedsføring og kommunikasjon setter seg inn i den, og følger den. Lykke til.

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Er disse relevante og nyttige for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

Signer plakaten her. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Alle som signerer vil bli invitert inn til digitale samlinger, der målet er å dele erfaringer med rutiner for å unngå grønnvasking, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter på tvers av ulike bransjer.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for god bærekraftskommunikasjon?

Signer nå